Familie Van Vendelo

Generatie 1 (proband)

Kwartierstaat van Gerard van Vendelo

Zeer veel familienamen zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied (stuk bos, het loo) of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of huur had.
Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. (Straatnummers waren immers nog niet ingevoerd!) Dit type naam wordt dan ook wel met de term 'adresnaam' van de herkomstnamen onderscheiden. Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten. De elite die zich naar haar bezittingen noemde, plaatste zich als het ware tussen deze categorieën in.
 

Verklaring: 
Kan deze naam in verband worden gebracht met het toponiem (het huis) (De) Vendel tussen Wageningen en Veenendaal?

 

1 Gerard van Vendelo

Geboren:
Geboren op donderdag 12-11-1885 in Elst gem. Rhenen (Ut). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12-11-1885 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr. 146].
 
Notitie bij de geboorte van Gerard: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 670
Gemeente: Rhenen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 146
Aangiftedatum: 12-11-1885
Kind Gerard van Vendelo
Geslacht: M
Geboortedatum: 12-11-1885
Geboorteplaats: Rhenen
Vader Jan van Vendelo
Moeder Gerritje van Dijk
 
Overlijden:
Gerard is overleden op donderdag 22-01-1970 in Laren (Nh) thuis aan de IJsbaanweg 15, 84 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 27-01-1970 in Blaricum (Nh) op de Ned. Herv. Begraafplaats aan de Torenlaan [bron: Rouwkaart].
 
Notitie bij overlijden van Gerard: Bron: Rouwkaart
De begrafenis zal DV. Plaats hebben dinsdag 27 januari a.s. op het kerkhof bij de Ned. Herv. Kerk te Blaricum. Aanvang van de rouwdienst in bovengenoemde kerk te 12.00 uur.
 
Notitie bij Gerard:Bron: Bevolkingsregister Rhenen 1862-1889
Ongehuwd.
Woonachtig: Elst wijk C Franscheweg huisnr. 106

Bron: Bevolkingsregister Rhenen 1890-1920
Ongehuwd.
Heeft gewoond: Elst wijk C huisnr. 185
wijk D Franscheweg huisnr.157

Waren buren van de familie Gerrit Jan van Dijk die woonde op Franscheweg nr. 159
 
Huwelijk:
Gerard trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 27-11-1917 in Laren (Nh) [bron: Burgerlijke stand Laren Huwelijksakte nr. 27] met
 
Gerritje Roest, 31 jaar oud.
 
Geboren:
Gerritje is geboren op dinsdag 01-06-1886 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Gerrit Jan Roest en Dirkje van Baaren. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 02-06-1886 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr. 84].
 
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 670
Gemeente: Rhenen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 84
Aangiftedatum: 02-06-1886
Kind Gerritje Roest
Geslacht: V
Geboortedatum: 01-06-1886
Geboorteplaats: Rhenen
Vader Gerrit Jan Roest
Moeder Dirkje van Baaren
 
Overlijden:
Gerritje is overleden op vrijdag 20-05-1983 in Laren (Nh) thuis aan de IJsbaanweg 15, 96 jaar oud (oorzaak: Ouderdom) [bron: Rouwkaart]. Zij is begraven op woensdag 25-05-1983 in Blaricum (Nh) op de Ned. Herv. Begraafplaats aan de Torenlaan [bron: Rouwkaart].
 
Notitie bij overlijden van Gerritje: Bron: Rouwkaart
De begrafenis zal D.V. plaats hebben woensdag 25 mei a.s. op het kerkhof bij de Ned. Herv. Kerk te Blaricum. Aanvang van de rouwdienst in bovengenoemde kerk te 12.00 uur.
 
Notitie bij Gerritje: Bron: Bevolkingsregister Rhenen 1890-1920
Ongehuwd.
Heeft gewoond: Elst wijk D Huisnr. 77
 
 • Kinderen van Gerard en Gerritje:
 •  
  I. Gerritje van Vendelo, geboren op maandag 15-07-1918 in Blaricum (Nh) [bron: Grafsteen op de Algemene begraafplaats aan de Laarderweg].
  Overlijden:
  Gerritje is overleden op maandag 15-06-1992 in Eemnes (Ut), 73 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19-06-1992 in Eemnes (Ut) op de Algemene begraafplaats aan de Laarderweg [bron: Rouwkaart].
  Notitie bij overlijden van Gerritje: Grafnummer en plaats B 17-11
  Huwelijk:
  Gerritje trouwde met Gijsbert Verwoert. Gijsbert is geboren op vrijdag 25-07-1913 [bron: Grafsteen op de Algemene begraafplaats aan de Laarderweg].
  Overlijden:
  Gijsbert is overleden op maandag 29-09-1997 in Eemnes (Ut), 84 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 04-10-1997 in Eemnes (Ut) op de Algemene begraafplaats aan de Laarderweg [bron: Rouwkaart].
  Notitie bij overlijden van Gijsbert: Grafnummer en plaats B 17-11
   
  II. Gerrit Jan (Gerrit) van Vendelo, geboren op zondag 04-01-1920 in Blaricum (Nh) [bron: G.H.v.Vendelo, 1923-mondeling].
  Overlijden:
  Gerrit is overleden vóór zaterdag 15-04-2000 in Soest (Ut), ten hoogste 80 jaar oud.
  Huwelijk:
  Gerrit trouwde met Johanna (Jannie) van den Broek.
  Overlijden:
  Jannie is overleden op woensdag 30-06-1999 in Baarn (Ut) in het Meander Medisch Centrum [bron: Overlijdensknipsels NGV Weesp]. Zij is begraven in Soest (Ut).
   
  III. Dirkje (Dit) van Vendelo, geboren op dinsdag 03-05-1921 in Blaricum (Nh) [bron: Rouwkaart 2003].
  Overlijden:
  Dit is overleden op maandag 06-10-2003 om 06:15 in Laren (Nh) in het verzorgingstehuis Theodotion aan de Werkdroger 1, 82 jaar oud (oorzaak: Ouderdom) [bron: W.v.Dijk, genealogie]. Zij is begraven op vrijdag 10-10-2003 in Blaricum (Nh) op de Ned. Herv. Begraafplaats aan de Torenlaan [bron: Rouwkaart 2003].
  Notitie bij overlijden van Dit: Bron: W.v.Dijk genealogie
  Dit is om 06.15 overleden
  Zij is begraven in het graf bij haar ouders
  Notitie bij Dit: Bron : W.v.Dijk, genealogie
  Dit had een heupziekte waardoor zij slecht kon lopen, dat was mede de oorzaak dat zij op latere leeftijd op werd genomen in het verzorgingshuis Theodotion Stichting Johanniter Tehuis aan de Werkdroger 1 te Laren (Nh)
  Dit is altijd ongetrouwd gebleven en tot dat haar ouders stierven, bij haar ouders gewoond.
  Later heeft zij met haar zuster Truus, die ook ongehuwd was, samengewoond
  Dit bleef ongehuwd.
   
  IV. Geertruida Hendrika (Truus) van Vendelo, geboren op zaterdag 29-12-1923 in Blaricum (Nh) [bron: G.H.v.Vendelo, 1923-mondeling].
  Overlijden:
  Truus is overleden op vrijdag 29-05-2015 in Laren (Nh) in het verpleegtehuis "De Stichtse Hof", 91 jaar oud (oorzaak: Ouderdom) [bron: Rouwkaart]. Zij is begraven op woensdag 03-06-2015 in Blaricum (Nh) op de Ned. Herv. Begraafplaats aan de Torenlaan [bron: Rouwkaart].
  Notitie bij Truus: Heeft de laatste jaren in het verzorgingshuis/verpleeghuis Theodotion gewoond [Bron: W.v.Dijk genealogie]
  Truus bleef ongehuwd.

Generatie 2 (ouders)

2 Jan van Vendelo

Geboren:
Geboren op zondag 07-06-1840 in Elst gem. Rhenen (Ut). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 08-06-1840 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Aktenr. 56].
 
Overlijden:
Jan is overleden op dinsdag 22-11-1904 in Elst gem. Rhenen (Ut), 64 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23-11-1904 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Aktenr. 118]. Hij is begraven op zaterdag 26-11-1904 in Elst gem. Rhenen (Ut) op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg [bron: Rouwkaart].
 
Notitie bij Jan: Bron: Bevolkingsregister Rhenen 1890-1920
Woonden:
Straat Wijk Huisnummer
Elst C 105 a
Elst C 185
Franseweg D 157

Bron: Dorpskrant van Elst "De Hank" Oud Elst, oktober 2002
Woonden in het kleine huisje achter het huisje aan de Franseweg 92 verder in het land, wat bij oude Elsternaren bekend stond als het huisje van "platte Piet".
 
Huwelijk:

Hij trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 04-10-1871 in Elst gem. Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr. 23] met de 24-jarige

3 Gerrigje van Dijk

Geboren:
Geboren op donderdag 28-01-1847 in Elst gem. Rhenen (Ut). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28-01-1847 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Aktenr. 6].

 
Overlijden:
Gerrigje is overleden op maandag 26-02-1917 in Elst gem. Rhenen (Ut), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27-02-1917 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Aktenr. 27]. Zij is begraven op vrijdag 02-03-1917 in Elst gem. Rhenen (Ut) op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg [bron: Rouwbrief].
 
 • Kinderen uit dit huwelijk:
   
 • I. Johannes Jan van Vendelo, geboren op vrijdag 29-12-1871 in Elst gem. Rhenen (Ut), zoon van Jan van Vendelo (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29-12-1871 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.120].
  Overlijden:
  Johannes is overleden op zondag 15-02-1874 in Elst gem. Rhenen (Ut), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16-02-1874 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.15].
   
 • II. Eijmert van Vendelo, geboren op donderdag 14-11-1872 in Elst gem. Rhenen (Ut), zoon van Jan van Vendelo (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15-11-1872 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.117].
  Overlijden:
  Eijmert is overleden op maandag 05-02-1945 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-02-1945 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Overlijdensakte nr. 15].
  Huwelijk:
  Eijmert trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 05-08-1908 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.24] met Theresia (Tijmia) van Dijk, 23 jaar oud. Tijmia is geboren op vrijdag 15-05-1885 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Teunis van Dijk en Gerritje van Veenendaal. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15-05-1885 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.62].
  Overlijden:
  Tijmia is overleden op donderdag 10-10-1929 in Elst gem. Rhenen (Ut), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11-10-1929 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.67].
   
 • III. Johanna Gijsbertje (Janna) van Vendelo, geboren op zaterdag 05-06-1875 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Jan van Vendelo (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 05-06-1875 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.64].
  Overlijden:
  Janna is overleden op woensdag 29-05-1957 in Elst gem. Rhenen (Ut), 81 jaar oud. Zij is begraven in Elst gem. Rhenen (Ut) op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg [bron: Graf: Zerk id.nr. 96302 Plaatsnr.5d-01].
  Huwelijk:
  Janna trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 24-08-1898 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.33] met Huibert van den Berg, 23 jaar oud. Huibert is geboren op maandag 23-11-1874 in Elst gem. Rhenen (Ut), zoon van Roelof van den Berg en Jannetje Methorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24-11-1874 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.130].
  Overlijden:
  Huibert is overleden op zaterdag 06-11-1954 in Elst gem. Rhenen (Ut), 79 jaar oud. Hij is begraven in Elst gem. Rhenen (Ut) op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg [bron: Graf: Zerk id.nr. 96302 Plaatsnr.5d-01].
   
 • IV. Jannigje van Vendelo, geboren op vrijdag 09-11-1877 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Jan van Vendelo (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10-11-1877 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.116]. Jannigje is overleden op vrijdag 06-04-1962 in Elst gem. Rhenen (Ut), 84 jaar oud. Zij is begraven in Elst gem. Rhenen (Ut) op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg [bron: Graf: Zerk id.nr. 96961 Plaatsnr.7a-23]. Jannigje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12-03-1902 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.3] met Geurt van Viegen, 23 jaar oud. Geurt is geboren op maandag 03-02-1879 in Amerongen (Ut), zoon van Christoffel van Viegen en Johanna Elizabeth Rijkse. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 04-02-1879 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.8]. Geurt is overleden op woensdag 26-07-1967 in Elst gem. Rhenen (Ut), 88 jaar oud. Hij is begraven in Elst gem. Rhenen (Ut) op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg [bron: Graf: Zerk id.nr. 96961 Plaatsnr.7a-23].
   
 • V. Geertruida (Trijntje) van Vendelo, geboren op vrijdag 04-06-1880 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Jan van Vendelo (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 04-06-1880 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.67].
  Overlijden:
  Trijntje is overleden op vrijdag 15-11-1918 in Elst gem. Rhenen (Ut), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15-11-1918 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.84].
  Huwelijk:
  Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 06-05-1908 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.8] met Gijsbert van Viegen, 31 jaar oud. Gijsbert is geboren op zaterdag 15-07-1876 in Amerongen (Ut), zoon van Christoffel van Viegen en Johanna Elizabeth Rijkse. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-07-1876 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.48].
  Overlijden:
  Gijsbert is overleden op maandag 18-08-1941 in Elst gem. Rhenen (Ut), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19-08-1941 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.90].
   
 • VI. Gerrit Jan van Vendelo, geboren op vrijdag 09-02-1883 in Elst gem. Rhenen (Ut), zoon van Jan van Vendelo (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10-02-1883 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.22].
  Overlijden:
  Gerrit is overleden op vrijdag 15-11-1918 in Elst gem. Rhenen (Ut), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16-11-1918 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.85].
 • Notitie bij overlijden van Gerrit: Hij overlijdt 2 dagen voor het overlijden van zijn zoontje Gerrit
 • Huwelijk:
  Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 09-11-1911 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.30] met Lamberta van Breenen, 32 jaar oud. Lamberta is geboren op zondag 21-09-1879 in Rhenen (Ut), dochter van Aalbert van Breenen en Geertje Hardeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22-09-1879 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.107].
  Overlijden:
  Lamberta is overleden op zaterdag 22-12-1962 in Rhenen (Ut), 83 jaar oud. Zij is begraven in Rhenen (Ut) op de Begraafplaats "Achterbergsestraat" aan de Achterbergsestraatweg [bron: Graf: Zerk id.nr. 92201 Plaatsnr.25-b-16].
   
 • VII. Gerard van Vendelo, geboren op donderdag 12-11-1885 in Elst gem. Rhenen (Ut) (zie 1).
   
 • VIII. Gerritje van Vendelo, geboren op zaterdag 14-04-1888 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Jan van Vendelo (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14-04-1888 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.62].
  Overlijden:
  Gerritje is overleden op donderdag 05-02-1970 in Elst gem. Rhenen (Ut), 81 jaar oud [bron: Graf: Zerk id.nr. 96008 Plaatsnr.3h-03]. Zij is begraven in Elst gem. Rhenen (Ut) op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg [bron: Graf: Zerk id.nr. 96008 Plaatsnr.3h-03].
  Huwelijk:
  Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 19-01-1910 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.2] met Marinus Clasinus van den Berg, 23 jaar oud. Marinus is geboren op donderdag 13-01-1887 in Elst gem. Rhenen (Ut), zoon van Jan van den Berg en Jannigje Maria van Lienden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14-01-1887 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.7].
  Overlijden:
  Marinus is overleden op woensdag 16-02-1966 in Elst gem. Rhenen (Ut) in de Hervormde Kerk, 79 jaar oud. Hij is begraven in Elst gem. Rhenen (Ut) op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg [bron: Graf: Zerk id.nr. 96008 Plaatsnr.3h-03].
   
 • IX. Maria Willemina van Vendelo, geboren op dinsdag 28-04-1891 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Jan van Vendelo (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29-04-1891 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.63].
  Huwelijk:
  Maria trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 18-04-1912 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.12] met Hendrik Reede, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 17-02-1887 in Amerongen (Ut), zoon van Willem Reede en Ordina Slotboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18-02-1887 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.22].

Generatie 3 (grootouders)

4 Hannes Jan (Johannes) van Vendelo

Gedoopt:
Hij is gedoopt op zaterdag 28-03-1801 in Ingen (Gld) [bron: Genealogie Jan van Drost].
 
Overlijden:
Johannes is overleden op dinsdag 08-12-1857 in Elst gem. Rhenen (Ut), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 09-12-1857 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.67].
 
Huwelijk:
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 13-10-1832 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.6] met de 21 of 22-jarige

5 Geertrui Drost

Gedoopt:
Zij is gedoopt in 1810 in Rhenen (Ut).
 
Overlijden:
Geertrui is overleden op maandag 17-02-1890 in Elst gem. Rhenen (Ut), 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18-02-1890 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.19].
 
 • Kinderen uit dit huwelijk:

 • I. Gerritje van Vendelo, geboren op maandag 11-02-1833 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Hannes Jan (Johannes) van Vendelo (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12-02-1833 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.8].
  Overlijden:
  Gerritje is overleden op woensdag 25-11-1874 in Elst gem. Rhenen (Ut), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26-11-1874 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.69].
  Huwelijk:
  Gerritje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 28-11-1860 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.21] met Jan van den Bovenkamp, 35 of 36 jaar oud. Jan is geboren in 1824, zoon van Geertje van den Bovenkamp.
  Overlijden:
  Jan is overleden op dinsdag 10-07-1883 in Rhenen (Ut), 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10-07-1883 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.56].
   
 • II. Gijsbertje van Vendelo, geboren op zondag 17-05-1835 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Hannes Jan (Johannes) van Vendelo (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18-05-1835 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.35].
  Overlijden:
  Gijsbertje is overleden op maandag 14-12-1874 in Amerongen (Ut), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14-12-1874 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Overlijdensakte nr. 44].
 • Notitie bij overlijden van Gijsbertje: Is na de bevalling van Neeltje geboren 13 december 1874 op 14 december 1874 overleden.
  Huwelijk:
 • Gijsbertje trouwde, 137 jaar oud, op dinsdag 10-04-1973 in Amerongen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Amerongen Huwelijksakte nr.9] met Gijsbert van den Berg.
   
 • III. Jan van Vendelo, geboren op zondag 07-06-1840 in Elst gem. Rhenen (Ut) (zie 2).
   
 • IV. Maria van Vendelo, geboren op dinsdag 04-03-1845 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Hannes Jan (Johannes) van Vendelo (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 05-03-1845 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.26].
  Overlijden:
  Maria is overleden op vrijdag 07-11-1913 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 08-11-1913 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Overlijdensakte nr. 29].
  Huwelijk:
  Maria trouwde met Jan van Eck. Jan is een zoon van Jan Eck en Grietje van Beek.
  Overlijden:
  Jan is overleden op vrijdag 25-07-1913 in Amerongen (Ut). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26-07-1913 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Overlijdensakte nr. 21].
   
 • V. Johanna van Vendelo, geboren op maandag 24-04-1848 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Hannes Jan (Johannes) van Vendelo (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24-04-1848 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.39].
  Overlijden:
  Johanna is overleden op zondag 11-06-1865 in Elst gem. Rhenen (Ut), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12-06-1865 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.49].
   
 • VI. Geurt van Vendelo, geboren op woensdag 07-07-1852 in Elst gem. Rhenen (Ut), zoon van Hannes Jan (Johannes) van Vendelo (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 08-07-1852 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.66].
  Overlijden:
  Geurt is overleden op vrijdag 05-04-1940 in Elst gem. Rhenen (Ut), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 08-04-1940 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.38].
  Huwelijk:
  Geurt trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 27-11-1884 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.30] met Wilhelmina van Dijk, 26 of 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1857 in Elst gem. Rhenen (Ut), dochter van Jacob van Dijk (zie 12,I) en Geurtje van Dijk.
  Overlijden:
  Wilhelmina is overleden op woensdag 28-01-1942 in Elst gem. Rhenen (Ut), 84 of 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29-01-1942 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.8].
 

6 Eijmert van Dijk

Geboren:
Geboren op vrijdag 07-05-1819 in Rhenen (Ut). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 08-05-1819 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.33].
 
Huwelijk:
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 02-11-1844 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.17] met de 23-jarige

7 Jannigje van den Bovenkamp

Geboren:
Geboren op dinsdag 19-12-1820 in Amerongen (Ut). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20-12-1820 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Geboorteakte nr.52].
 
 • Kinderen uit dit huwelijk:
   
 • I. Gerrigje van Dijk, geboren op donderdag 28-01-1847 in Elst gem. Rhenen (Ut) (zie 3).
 •  
  II. Dirk van Dijk, geboren op donderdag 05-06-1856 in Rhenen (Ut), zoon van Eijmert van Dijk (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 06-06-1856 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Geboorteakte nr.70].
  Overlijden:
  Dirk is overleden op maandag 16-12-1940 in Rhenen (Ut), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16-12-1940 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.451].
  Huwelijk:
  Dirk trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 02-05-1883 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.11] met Jenneke Rebergen, 20 jaar oud. Jenneke is geboren op vrijdag 23-05-1862 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Rebergen en Gerrigje Hensen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23-05-1862 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Geboorteakte nr.31].
  Overlijden:
  Jenneke is overleden op vrijdag 06-02-1931 in Rhenen (Ut), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17-02-1931 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr. 13].
   
 • III. Gerrit Jan van Dijk, geboren op woensdag 06-07-1859 in Elst gem. Rhenen (Ut), zoon van Eijmert van Dijk (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 06-07-1859 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Aktenr. 74].

 • Notitie bij Gerrit Jan van Dijk: Hij is de vader van Hendrik Jan van Dijk waar Willemina Hendrika Roest (zie genealogie W. van Dijk generatie III nr. 5) mee trouwde en is de stiefvader van Willem van Dijk (Zie genealogie W. van Dijk generatie II nr. 2)
   
  Notitie bij de geboorte van Gerrit: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
  Archieflocatie Het Utrechts Archief
  Algemeen Toegangnr: 481
  Inventarisnr: 668
  Gemeente: Rhenen
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: 74
  Aangiftedatum: 06-07-1859
  Kind Gerrit Jan van Dijk
  Geslacht: M
  Geboortedatum: 06-07-1859
  Geboorteplaats: Rhenen
  Vader Eijmert van Dijk
  Moeder Jannigje van den Bovenkamp
 • Overlijden:
  Gerrit is overleden op woensdag 13-03-1929 in Elst gem. Rhenen (Ut), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14-03-1929 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.21]. Hij is begraven op zaterdag 16-03-1929 in Elst gem. Rhenen (Ut) [bron: Grafsteen].
 • Notitie bij overlijden van Gerrit: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
  Archieflocatie Het Utrechts Archief
  Algemeen Toegangnr: 463
  Inventarisnr: 446
  Gemeente: Rhenen
  Soort akte: Overlijdensakte
  Aktenummer: 21
  Aangiftedatum: 14-03-1929
  Overledene Gerrit Jan van Dijk
  Geslacht: M
  Overlijdensdatum: 13-03-1929
  Leeftijd: 69
  Overlijdensplaats: Rhenen
  Vader Eijmert van Dijk
  Moeder Jannigje van den Bovenkamp
  Partner Clara van den Berg
  Relatie: gehuwd
 • Notitie bij Gerrit: Bevolkingsregister Rhenen 1862-1889
  Gehuwd.
  Woonachtig sinds1889: Elst wijk C huisnr. 108 is per 1850 omgenummerd
  was wijk B huisnr. 173i
  Bevolkingsregister Rhenen 1890-1920
  Gehuwd.
  Woonachtig: Elst wijk C huisnr. 187
  wijk D Franseweg huisnr. 159
  Aantal kinderen: 9 allen geboren in Elst gem. Rhenen (Ut)
  Huwelijk:
 • Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12-03-1884 in Elst gem. Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr. 6] met Clara van den Berg, 20 jaar oud. Notitie bij Clara van den Berg: Zij is de moeder van Hendrik Jan van Dijk waar Willemina Hendrika Roest (zie genealogie W. van Dijk generatie III nr. 5) mee trouwde en is de stiefvader van Willem van Dijk (Zie genealogie W. van Dijk generatie II nr. 2)
  Clara is geboren op vrijdag 20-11-1863 in Amerongen (Ut), dochter van Floris van den Berg ook genaamd Bergh en Jannigje van Laar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21-11-1863 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Geboorteakte nr.78].
 • Notitie bij de geboorte van Clara: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
  Archieflocatie Het Utrechts Archief
  Algemeen Toegangnr: 481
  Inventarisnr: 531
  Gemeente: Amerongen
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: 78
  Aangiftedatum: 21-11-1863
  Kind Clara van den Berg
  Geslacht: V
  Geboortedatum: 20-11-1863
  Geboorteplaats: Amerongen
  Vader Floris van den Berg
  Moeder Jannigje van Laar
  Overlijden:
 • Clara is overleden op maandag 25-12-1944 in Amerongen (Ut), 81 jaar oud [bron: Grafsteen]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27-12-1944 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Overlijdensakte nr.67]. Zij is begraven op vrijdag 29-12-1944 in Elst gem. Rhenen (Ut) [bron: C.v.dijk 1919].
 • Notitie bij overlijden van Clara: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
  Archieflocatie Het Utrechts Archief
  Algemeen Toegangnr: 463
  Inventarisnr: 1378
  Gemeente: Amerongen
  Soort akte: Overlijdensakte
  Aktenummer: 67
  Aangiftedatum: 27-12-1944
  Overledene Clara van den Berg
  Geslacht: V
  Overlijdensdatum: 25-12-1944
  Leeftijd: 81
  Overlijdensplaats: Amerongen
  Vader N.N.
  Moeder N.N.
  Partner Gerrit Jan van Dijk
  Relatie: weduwe van
  Nadere informatie Geen gegevens bekend over de ouders
 •  
  Notitie bij Clara: Bron: C.v.Dijk, 1919-mondeling
  Volgens C.v.Dijk, 1919 was Clara van den Berg een kleine vrouw ± 1,50 mtr.
  Notities bij Clara:
  Bron: W.v.Dijk, genealogie
  Clara van den Berg is een kleindochter van Maria Sophiea Roest 1790 die een zuster is van Florus Roest, deze Florus is de vader van Gerrit Jan Roest die de vader is van Willemina Hendrika Roest (onze oma) die weer trouwt met Hendrik Jan van Dijk, die een zoon is van Clara van den Berg.

  Bron: Bevolkingsregister Rhenen 1862-1889
  Gehuwd.
  Woonachtig sinds1889: Elst wijk C huisnr. 108 is per 1850 omgenummerd
  was wijk B huisnr. 173i

  Bron: Bevolkingsregister Rhenen 1890-1920
  Gehuwd.
  Woonachtig: Elst wijk C huisnr. 187
  wijk D Franseweg huisnr. 159

  Bron: Volkstelling Rhenen 1909
  Weduwe.
  Vernummerd in 1938 van huisnr. 159 naar huisnr. 86

  Bron: Volkstelling Rhenen 1938
  Weduwe.
  Vernummerd in 1938 van huisnr. 159 naar huisnr. 86
  Aantal kinderen: 9 allen geboren in Elst gem. Rhenen (Ut)

  Bron: C.v.Dijk, 1919-mondeling
  Moesten in 1940 evacueren naar Amerongen (Ut) e.e.a. in opdracht van de Duitse bezetter. De eerste keer was in een veel te kleine woning, dus toen ze voor de tweede keer moesten evacueren heeft zij een grote woning gevraagd en dat kreeg ze, in een voormalig klein ziekenhuis, van de "Joannieten Orde" en is daar in 1944 overleden.
 •  

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Jan van Vendelo

Geboren:
geboren in 1767 in Lienden (Gld). Jan is overleden op maandag 06-06-1853 in Elst gem. Rhenen (Ut), 85 of 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 07-06-1853 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.43].
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zondag 16-11-1800 in Ingen (Gld) [bron: Trouwregister Nederduitsch Ger. Kerk van Ingen 1772-1806 boek 1055.4 folio nr. 144] met de 22 of 23-jarige
 

9 Gerredina (Gerritje) van Zandijk 

Geboren:
geboren in 1777 in Ingen (Gld). Gerritje is overleden op maandag 03-12-1832 in Elst gem. Rhenen (Ut), 54 of 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 05-12-1832 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.64].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hannes Jan (Johannes) van Vendelo, gedoopt op zaterdag 28-03-1801 in Ingen (Gld) (zie 4).
II. Dirk van Vendelo, geboren in 1803 in Lienden (Gld), zoon van Jan van Vendelo (zie 8). Dirk is overleden op zondag 27-11-1859 in Amerongen (Ut), 55 of 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28-11-1859 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Overlijdensakte nr. 53]. Dirk trouwde, 23 of 24 jaar oud, op vrijdag 22-06-1827 in Amerongen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Amerongen Huwelijksakte nr.5] met Maria van Dijk, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1803 in Amerongen (Ut), dochter van Lammert van Dijk en Elisabeth van de Loosdrecht. Maria is overleden op vrijdag 05-12-1884 in Amerongen (Ut), 80 of 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 05-12-1884 [bron: Burgerlijke stand Amerongen Overlijdensakte nr. 35].
III. Helena van Vendelo ook genaamd Vendeloo, geboren in 1806 in Ingen (Gld), dochter van Jan van Vendelo (zie 8). Helena trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zaterdag 22-12-1827 in Rhenen (Ut) [bron: Burgerlijke stand Rhenen Huwelijksakte nr.17] met Paulus Pleijler, 22 of 23 jaar oud. Paulus is geboren in 1804 in Kethel en Spaland (Zh), zoon van Christina Pleijler. Paulus is overleden op vrijdag 15-06-1877 in Rhenen (Ut), 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16-06-1877 [bron: Burgerlijke stand Rhenen Overlijdensakte nr.44].
 

10 Jan Drost

Huwelijk:
Hij trouwde met
 

11 Grietje Esra

Kind uit dit huwelijk:
I. Geertrui Drost, gedoopt in 1810 in Rhenen (Ut) (zie 5).
 

12 Jacob van Dijk

Huwelijk:
Hij trouwde met
 

13 Ottje van Veenendaal

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob van Dijk, zoon van Jacob van Dijk (zie 12). Jacob trouwde met Geurtje van Dijk.
II. Eijmert van Dijk, geboren op vrijdag 07-05-1819 in Rhenen (Ut) (zie 6).
 

14 Gerrit van den Bovenkamp

Notitie bij Gerrit: Volkstelling Rhenen 1830
Rhenen 1830
Hoofdbewoner: Bovenkamp Gerrit van den
Straatnaam: wooning in de grond Wijk: B Nr.: - 173 j
Kadaster: Buurtschap: 5 Elst
Aantal bewoners: 4

Gegevens bewoners:

Naam Leeftijd Geb.plaats Burg.st. Beroep Religie
Bovenkamp Gerrit van den 54 Rhenen geh arbeider prot
Woudenberg Mendiena van 40 Amerongen geh ,,
Bovenkamp Arie van den 24 Rhenen jm ,,
Bovenkamp Jannigje van den 8 ,, jd ,,
Hij trouwde met
 

15 Amandina van Woudenberg

Kind uit dit huwelijk:
I. Jannigje van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 19-12-1820 in Amerongen (Ut) (zie 7).

Generatie 5 (betovergrootouders)

18 Dirk van Zandijk

Hij is de biologische vader van het kind van

19 Helena van Dijk

 
Kind van Dirk en Helena:
I. Gerredina (Gerritje) van Zandijk, geboren in 1777 in Ingen (Gld) (zie 9).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 20-07-2015 20:51:31

ff