Gendijk

Met deze site maakt u een ontdekkingsreis naar het verleden

Uitleg Pastors en Doopjaar

Pastors en Doopjaar

Namen van Pastors die de doop verrichten.

In deze tabel worden genoemd de plaats en het jaar waarin de pastor de doop verrichte.

Er is ook onderscheid gemaakt in geloofsrichting/kerk.

Er is bewust gekozen om alleen het jaartal te noemen waarin de doop plaatsvond.
Meerdere jaartallen achter een naam geven aan, dat de betreffende pastor in genoemde kerk
meerdere dopen verrichten.

Verder ziet u dat de tabel per kerk is opgesplitst, e.e.a. voor de duidelijkheid.