Beroepen

 

 

Beroepen die door personen in mijn  genealogie zijn uitgeoefend.

 

A

Aannemer (metselbedrijf) 
Aannemer (wegenbouw) 
Aanspreker x
Aardewerker x
Achterleenman (ontvangen van iemand, die zelf leenman is over dat gebied) 
Adjunct Commies x
Administrateur 
Advocaat x
Agent boekhandel 
Ambtenaar x
Analist, systeembeheerder 
Arbeider/Arbeidster 
Armenmeester
Arts 
Ass. Accountant 
Automonteur 
Autorijschoolhouder 
Autospuiter 

B

Baanwerker (Gooise tram) 
Baardscheerder 
Bakker (brood) 
Bakkersknecht 
Bankemployé 
Bankwerker 
Bediende 
Bejaardenverzorgster 
Beroepsmilitair (Koninklijke Luchtmacht) 
Betonwerker 
Beveiligingsbeambte 
Beveiligingsmonteur 
Bezembinder
Binnenvaartschipper
Bleeker/Bleekster x
Bleekersknecht x
Bloembollenkweker 
Blokmaker (is in de scheepsbouw een vervaardiger van katrollen) 
Bode 
Boekbinder x
Boekdrukker x
Boekhouder 
Boekverkoper 
Boer 
Boerenknecht 
Boomkweker 
Bootwerker 
Bosbewaarder 
Bouratwerker  (textielwerker)
Breister 
Brouwer
Brugwachter 
Buitenwacht (buiten waarnemer)

C

Cacaobrander
Caféhouder 
Calculator (wegenbouw) 
Chauffeur 
Chef 
Chemicus 
Chirurgijn 
Circusartiest 
Commies 
Conducteur
Congierge 
Controleur 

D

Daghuurder/Daghuurster 
Dagloner/Dagloonster 
Dakdekker 
Data typiste 
Decor- en letterschilder 
Deurwaarder van de Raad van Brabant 
Diamantslijper 
Dienstknecht/Dienstmeid 
Directeur (Caravancentrum) 
Directeur (Ouwehand's Dierenpark Rhenen) 
Doodgraver 
Doodskistenmaker 
Dorpsdienaar
Dorsopzichter 
Drukker 

E

Elekricien 
Expeditiemedewerker 

F

Fabrieksarbeider/Fabrieksarbeidster 
Fabrikant 
Fabrikant (van mengvoeders) 
Felp-fulpwerker (textielwerker, en dan voornamelijk fluweel maakt) 
Financieel Adviseur 
Fourier 
Fribbelaarster (katoenscheerster) 
Fruitteler  

G

Garagehouder 
Gasfitter 
Gedelegeerd ontvanger 
Gemeentebode 
Gerechtsbode     
Geweermaker 
Glazenmaker 
Glazenwasser 
Graan- en meelhandelaar 
Groepschef 
Grofsmit 
Grondeigenaar
Grondwerker 
Grutter x

H

Handelaar 
Havenmeester
Heemraad en Schepen
Herbergier 
Herenkapper 
Hoefsmid 
Hoosblokmaker 
Horlogemaker
Hotelmedewerker  
Huishoudster 
Huisslager 
Huisvrouw 

I

Imker 
Incasseerder 
Inkoper 
Installatiemonteur 
Instructrice (autorijschool) 
Instrumentmaker 
Interieurverzorger/interieurverzorgster

J

Jachtopziener 
Justitiedienaar 

K

Kaasventer 
Kabelmaker 
Kantoorbediende 
Kapitein (leger)
Kapster 
Karrenman 
Karrenverhuurder 
Karrijder 
Kastelein 
Kastenmaker 
Katoenscheerster 
Katoenspinner 
Katoenweefster 
Ketelstoker
Keurmeester 
Kleermaker/kleermaakster 
Klerk 
Klompenmaker 
Koekbakkersknecht 
Koetsier 
Koffiehuishouder 
Kok 
Kolonist/koloniste (Ommen en Veenhuizen) 
Koopman/koopvrouw 
Koopman (Nieuwspapier) 
Koopman (tabak)
Koopmansknecht 
Koperslager 
Korenmeter  
Korporaal constabel 
Korporaal kok 
Kousebreier 
Kousenmaker 
Kousenverkoper 
Kousenverver 
Kraandrijver 
Krantenverkoopster
Kruidenier 
Kruier 
Kuiper  

L

Lakendrapier (lakenfabrikant) 
Lakenwerker 
Landarbeider 
Landbouwer 
Landeigenaar/Landeigenaresse 
Leenman   
Leerling machinist 
Leraar   
Lerares wiskunde 
Lettergieter 
Letterzetter 
Lijfknecht 
Lijndraaier (degene, die het rad op de lijnbaan rond draait) 
Linnenvader 
Lithograaf 
Loketambtenaar 
Loper (bij de regering tot Huijsen voor armen tussen kerktijden)
Losarbeider

M

Machinebankwerker 
Machinist (trein)
Magazijnbediende 
Makelaar 
Manager (beveiligingsbedrijf) 
Mandenmaker x
Marconist 
Marinier 
Matrassenmaker 
Matroos 
Matroos 1e klasse 
Medisch analist 
Meensman (lid van een gemmeentebestuur) 
Meester (Chirurgijn) 
Meester (kleermaker) 
Melkslijter 
Metaalbewerker 
Metaaldraaier 
Metaalschaver 
Metaalslijper 
Metselaar 
Metselaarsknecht 
Meubelmaker 
Modderman (baggermolen, liepen in een tredmolen waardoor de emmers werden voortbewogen) 
Molenaar 
Molenaarsknecht 
Monteur 
Mutsenmaakster

N

Naaister 
Nettenbreier 
Notaris 
Notarisklerk

O

Ondermeester 
Opperman 
Opzichter 
Organisatie analist

P

Paardenkoopman   
Pachter   
Pakhuisknecht 
Pedicure   
Perkman(in dit geval onderhouder van perken en plantsoenen)
Personeelszaken medewerker 
Petkleppenmaker  
Petroleumventer 
Planter
Poelier 
Politieagent 
Postbode   
Predikant   
Procureur

R

Raadslid 
Rector (lyceum) 
Rietdekker 
Rijksambtenaar 
Rijksveldwachter 
Rijtuig- en huisschilder 
Ruiter (soldaat onder ritmeester Chatillon)

S

Sajetspinner (garenspinner) 
Schaapherder 
Schaarmeester   
Scharenslijper x
Scheepstimmerman 
Schepen   
Schilder 
Schipper 
Schippersknecht 
Schippersknecht
Schoenmaker 
Schoenmakersknecht 
Schoolhoofd 
Schoonmaakster 
Schoorsteenveger 
Schout   
Schout   
Schrijnwerker 
Schrijver 
Secretarieambtenaar 
Secretaris 
Sergeant  (infanterie) 
Service technicus 
Servies beschilderen 
Sigarenfabrikant 
Sigarenmaker 
Sigarenwinkelier 
Sjouwerman 
Slager x
Slepersknecht x
Sluiswachter 
Smid 
Smidsknecht 
Soldaat 
Spinder/Spinster  
Spoorwegarbeider 
Spoorwegbeambte 
Spoorwegconducteur 
Stafmuzikant (leger) 
Steenfabriekarbeider 
Steenkruier 
Stoelenmatter 
Stoffeerder 
Stoker (marine, stoomtrein en steenfabriek) 
Straatmaker 
Suikerbakker x

T

Taander (schepen en netten conserveren b.v. met teer)  
Tabakskeurder 
Tabaksplanter 
Tapper/Tapster 
Telegrambesteller 
Textielhandelaar 
Timmerman 
Tolgaarder 
Tramconducteur
Treinconducteur 
Treinexpediteur (Ptt Post) (werkzaam in de posttreinen) 
Trekwerker (patronenwever in textiel) 
Tuinman 
Turfschipper 
Typograaf 
Tijdschrijver

U

Uitvoerder

V

Varensgezel 
Veehandelaar 
Veenman (werkzaam in het veen)
Veerman 
Veldwachter 
Venter/Ventster 
Verkoopmanager 
Verkoper 
Verpleegster   
Vertegenwoordiger 
Vishandelaar 
Viskoper 
Viskruier 
Visser 
Visventer/Visverkoper 
Vleeshouwer 
Voerman 
Voermansknecht 
Voorwerker 
Vrachtwagenchaffeur 
Vroedmeester 
Vroedvrouw

W

Waard   
Wagenmaker 
Wegenwacht ANWB 
Wegwerker
Werkman/Werkster 
Wethouder  
Wever/weefster 
Winkelbediende 
Winkelier/Winkelierster
Wisselwachter  
Wolwerkster 

Z

Zadelmaker 
Zandschipper x
Zandvormer (maakte gietvormen in een kist van zand) 
Zeilenmaker 
Ziekenverzorgster   
Zijde greinwerker (grein is een halfzijde, fijne stof waar kousen of lint werd gemaakt) 
Zijdekaarder (zijdekammer) 
Zilversmit 
Zweminstructrice