Gendijk

Met deze site maakt u een ontdekkingsreis naar het verleden

Uitleg afbeeldingen van Kerken

Afbeeldingen van Kerken

Dit item is opgedeeld in de geloofsrichting/kerk waarin de pastor de doop heeft verricht.

  1.  De Nederduits Gereformeerde Kerk, sinds 1816 de Hervormde kerk. Thans de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) ontstaan door fusie op 1 mei 2004, daarin zijn opgegaan de Nederlands Hervormde kerk (voor 1816 de Nederduits Gereformeerde Kerk), de Gereformeerde kerk, ontstaan uit de doleantie 1886 (na 1886 ontstaan uit de Nederlands Hervormde kerk), en de Lutherse kerk. 
  2. De Lutherse Kerk.
  3. De Rooms-Katholieke Kerk.