Gendijk

Met deze site maakt u een ontdekkingsreis naar het verleden

Lutherse Kerk

 

 

                        Beschrijving van de Lutherse kerken waar mijn voorouders

                                              en hun familie zijn gedoopt

                                        De kerken zijn op alfabet opgenomen

 

Afbeeldingen van de kerken

Oude Lutherse Kerk te Amsterdam

De Oude Lutherse Kerk, aan de Singel hoek Spui, vandaar de naam Spuikerk is gebouwd
in de periode 1632 en 1633 onder leiding van Wessel Becker en Willem van Daelen. Al
vanaf 1600 werd op deze plaats in een pakhuis genaamd de Vergulde Pot gekerkt. Door aankoop van de naastgelegen panden werd de oppervlakte van de kerk steeds groter. In
1631 kreeg men toestemming van de stad Amsterdam om in plaats van de zeven panden
een nieuw kerkgebouw te bouwen. De kerk is gebouwd op een onregelmatig grondvlak. Het inwendige is een rechthoekige vorm, omgeven door galerijen die rusten op Ionische zuilen.
De dakconstructie wordt gedragen door Toscaanse en Dorische zuilen.  De preekstoel stamt
uit 1640. Vanwege het verzakken werd in 1925 een grondige restauratie uitgevoerd waarbij
de zerkenvloer werd gelicht en de graven geruimd. Overbodige betimmering werd verwijderd en de oorspronkelijke glas-in-lood ramen waren al in 1774 vervangen. Bij de laatste
restauratie uit 1984 - 1986 is het interieur grotendeels weer naar de oude situatie gebracht.

Het orgel is gebouw door Bätz en Johan Frederik Witte in 1886.

   
De Ronde Lutherse Kerk of Nieuwe Lutherse Kerk te Amsterdam

De Ronde Lutherse Kerk werd gebouwd in 1668 - 1671 als tweede en dus "Nieuwe" Lutherse Kerk wegens de vele Lutherse immigranten. De architect was Adriaan Dortsman. Maar het
was de Lutheranen verboden een kerktoren te bouwen dus realiseerden zij een koepelkerk.
In het kleine torentje op de koepel "de Lantaarn genaamd", werd de Lutherse Zwaan afgebeeld. Bij een vernietigende brand op 18 september 1822 werd de kerk vrijwel geheel verwoest. Alleen de muren bleven staan. De kerk werd weer herbouwd en leek erg op het oude. Alleen de koepel werd verhoogd en kreeg Romeinse cassetten. Het is ondanks de herbouw het meest Barokke bouwwerk uit de 17e eeuw. De Lutheranen verlieten de kerk in 1935 en werd de kerk voor allerlei doeleinden gebruikt. In 1975 werd de kerk in gebruik genomen door het Sonesta Hotel. In 1984 onderging de kerk een grondige restauratie. Inmiddels heeft het Renaissance Amsterdam Hotel de kerk in gebruik voor evenementen en vergaderingen. Nog geen 10 jaar na de restauratie van 1984 vloog de koepel weer in brand
en op 3 februari 1993  werden het dak en het interieur van de Koepelzaal verwoest. Een zeer uitgebreide restauratie was het gevolg en in juni 1994 was de kerk weer hersteld. Alleen het kenmerk (koper dak) van de kerk het groene dak, wat was ontstaan door de oxidatie van het koper is weg. Het nieuwe koperen dak heeft zijn tijd nodig om weer groen te kleuren.

Ook het orgel is gebouwd door Johan Bätz.