Portretgalerij Pastors in de Rooms-Katholieke Kerk

 

Pastoors van de Rooms-Katholieke Kerk, die mijn voorouders en hun familie hebben gedoopt in de onderstaande kerken te Amsterdam

Portretten op alfabet achternaam

Aegidius de Glabbais 1651 - 1722 Frans pastoor te Amsterdam (Nh).

Pastoor geweest te Amsterdam sinds 1681 in de Mozes- en AƤronkerk. Hij behoorde tot de Orde der Franciscanen. G. was in 1713 nog prefect van de Franciscaanse missie. Maar waarom uitgerekend hij op verzoek van de nuntius een onderzoek moest instellen naar een wonderbare gebeurtenis in de bedevaartplaats Heiloo, is niet duidelijk. Was het, omdat hij de vlakbij gelegen Franciscaanse statievader van Alkmaar kon inschakelen. Als in hetzelfde jaar eerst de Amsterdamse magistraat en daarna de Staten van Holland hem vragen te bemiddelen bij een conflict, dat twee seculiere priesters met de nuntius hadden, lijken de kaarten anders te liggen. De regenten vonden de lijn via deze Franciscaner missieprefect effectiever dan via de aartspriester van Holland en Zeeland. Toen er extra broeders moesten worden ingezet in
verband met de Portiuncula-aflaat, werd dit geweigerd. Zolang G. weigerde, de zichzelf als vicaris (en weldra als aartsbisschop) opwerpende Steenhoven te erkennen. Dat was voor G.
weer de rede om via Rome aktie te ondernemen.